inBeweging #11 - Een 1 mei-specialFor our fallen comradesVerkiezingenStatement over berichtgeving G20-top Hamburg

"Hoe gevangenen te schrijven”

Hieronder vind je informatie over het belang voor gevangenen-ondersteuning en vele tips om te schrijven.

Waarom schrijven wij naar gevangenen?

Het schrijven van brieven is een wapen tegen:
… afscheiding, vereenzaming, stagnatie en isolatie.
… de op vernietiging gerichte natuur van het gevangenissysteem.
… de controle van levens door het gevangeniswezen. Read more about "Hoe gevangenen te schrijven”

Pages