24 maart #DefendRojava

Gister hebben wij in Nijmegen op de dag die door de ‘Internationalist Commune of Rojava’ was uitgeroepen tot #WorldAfrinDay, een solidariteits- en herdenkingsbijeenkomst gehouden op Plein ’44 en de Grote Markt. Zo’n 25 mensen namen deel aan een wake die werd gehouden voor de slachtoffers in Syrië, gevallen door de aanval van Turkije en diens paramilitaire milities op Afrin en door het regime van Assad en de Russische luchtmacht in Oost Ghouta.

In het bijzonder hebben we daarbij aandacht besteed aan de gevallen internationalisten die aan zijde van de YPG, YPJ en SDF het project van zelfbestuur, vrouwenemancipatie en ecologie in Rojava, Noord Syrië verdedigden. De herdenkingsbijeenkomst was daarnaast een scherpe veroordeling van de hypocrisie van de Nederlandse overheid, de Europese Unie, de NAVO en Rusland, die in hun steun en halfslachtige optreden medeverantwoordelijk zijn voor de oorlogsmisdaden begaan door de Turkse staat.

Dat deze ambigue houding tegenover de oorlog van Turkije tegen het project in Noord Syrië door meer mensen wordt waargenomen, was duidelijk te merken aan de manier waarop omstanders reageerden op onze actie. Er was door passanten veel belangstelling waarom wij er stonden en men sprak positief uit. Een aangeslagen jonge voorbijganger gaf aan dat hij zelf uit Afrin kwam en dat het voor hem veel betekende dat wij er stonden en een aantal voorbijgangers sloten zich na te horen waarover het ging zowaar aan.

Hieronder de tekst van de flyer die werd uitgedeeld aan omstanders en die op de twee locaties werd voorgelezen:

24 maart #DefendRojava

‘Internationalist Commune of Rojava’ roept op tot actiedag – wij geven gehoor aan deze oproep

Op 24 januari viel het leger van Turkije het noorden van Syrië via Afrin binnen, het westelijke kanton van de regio bekend onder de naam Democratische Federatie van Noord Syrië of Rojava. Rojava is gebouwd op de pijlers van radicale democratie, vrouwenemancipatie en ecologie. Deze regio was, tot de aanval van het Turkse leger en diens paramilitaire milities, één van de meest stabiele en veiligere gebieden van Syrië. De inval van Turkije heeft tot doel de Koerden die zich in deze regio bevinden uit hun woongebieden te verdrijven en/of vermoorden om deze ‘aan de rechtmatige eigenaren’ terug te geven. Dit terwijl Koerden altijd al een aanzienlijk deel van de bevolking van deze regio zijn geweest. Het model van zelfbestuur in Rojava integreert juíst de verschillende etnische groepen als Koerden, Arabieren, Turkmenen, Yezidi’s en Aramenen. We moeten ons dan ook verzetten tegen de etnificering van de strijd. Dictator Erdogan heeft tot doel om dit revolutionaire project voor politieke autonomie, diversiteit en vrouwenemancipatie te torpederen.

Een bijkomend doel van het offensief tegen de Rojava is dat Erdogan en zijn autoritaire regime de aandacht proberen af te leiden van de tegenstellingen in de eigen maatschappij. Economisch zit Turkije al jaren in het slob, barsten de gevangenissen uit hun voegen door de enorme politieke zuiveringen die er plaats vinden en de islamisering die door de AKP worden doorgevoerd heeft een verstikkende werking op de progressieve elementen in het land.

Medeplichtigheid van de EU & NAVO

De Europese Unie is medeplichtig aan de ontwikkelingen in Turkije en Syrië. In 2016 sloot men een vluchtelingendeal waarmee Erdogan de EU uiteindelijk over de rug van vluchtelingen in gijzeling houdt. Net als met het afsluiten van deze deal, heeft de EU recentelijk daarnaast wederom een bedrag van 3 miljard euro toegekend aan Turkije. Geld dat nu direct wordt ingezet voor de herpopulatie van Noord Syrië, waarbij Turkije tracht de bevolkingssamenstelling drastisch te veranderen door vluchtelingen massaal in Afrin te huisvesten. Dit terwijl Rojava een ongelimiteerde en onvoorwaardelijke opvang van vluchtelingen heeft!

Turkije voert deze oorlog met wapens en tanks uit Duitsland[1] en bommen en raketten uit Groot Brittannië[2]. Het lijkt er dan ook op dat de EU denkt dat de drie miljard die aan Turkije is toegekend, via wapendeals met het land, weer terug zal vloeien in de Europese economie. Zo blijken een kapitalistische economie, oorlog en vluchtelingen een sluitende cirkel te vormen.

Het politieke model van zelfbestuur in Noord Syrië zou juist een uitweg kunnen bieden voor een regio verscheurd door etnisch geweld, machtsstrijd en economische belangen. Het biedt een thuis voor de diversiteit die de regio eigen is, en is een mogelijk middel tegen de imperialistische grootmachten (de Verenigde Staten, Rusland, Turkije, Iran, Saudi-Arabië etc.) die van deze verdeeldheid telkens weer misbruik willen maken om hun eigen machtspositie in de wereld te versterken. Het model van het democratisch confederalisme verdient hierom onze steun!

Wij herdenken

Vandaag herdenken wij de vele gevallen kameraden en burgerslachtoffers in Afrin en ook Oost-Ghouta – veroorzaakt door imperialistische oorlog. We betreuren ook de vele doden aan Turkse zijde, de jongen mensen die, verblind door nationalistische retoriek, tegen hun medemens worden opgezet om te vechten voor de belangen van de rijken en despoten.

We herdenken de internationalisten die de moed en liefde in zich hadden om hun veilige thuishavens te verlaten om zich in te zetten voor de ontwikkeling en verdediging van het revolutionaire project in Noord Syrië – in het bijzonder anarchisten Anna Campbell (Helîn Qerecox) en Haukur Hilmarsson (Sahin Hosseini) die recentelijk het leven lieten voor de verdediging van Afrin.

Voor een antikapitalistisch en radicaal-democratisch alternatief – het model van zelfbestuur in Noord Syrië laat ons zien dat een andere samenleving mogelijk is.

Wat kun jij doen?

  • Verdiep je in het conflict in Syrië en Turkije
  • Weerleg de leugens verspreid door de verschillende staten in de media verspreid worden over Rojava
  • Onderzoek het model van democratisch confederalisme en anarchisme
  • Steun de initiatieven voor radicaal andere politiek hier, in Noord Syrië, overal!

 

Voetnoten

[1] https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte_nt/article...

[2] https://thebristolcable.org/2018/03/bristol-arms-dealers-are-supplying-t...

Categorie: