Artikelen

Griekenland: een ontstoken vlam

Door Tommy Ryan

In onze eigen media en de massamedia wordt veel bericht over de sociale conflicten die al langere tijd in Griekenland plaats vinden. Internationaal wordt door de links-radicale beweging met grote ogen gekeken naar de schaal waarop dit conflict in de straten wordt uitgevochten. Hierin schuilt echter een gevaar: door de focus op geweld in onze samenleving, de machteloosheid en de spektakelmaatschappij waarin we leven, is er een risico te vervallen in een blindstaren op de directe gevechten. Deze gevechten dragen op zichzelf echter niet de sociale verandering in zich die wij willen bewerkstelligen: namelijk, macht aan de gehele maatschappij. Ze zijn slechts een lichte verschuiving van de macht. De sociale transformatie zal uiteraard onvermijdelijk een conflict tussen de oude wereld en een nieuwe wereld opleveren. Staat en Kapitaal zullen hun macht niet zomaar uit handen geven. Maar we moeten niet vergeten dat tegen de 'achtergrond' van dit gevecht het sociale experiment plaats vindt dat zal leiden tot het uiteindelijk doel: een vrije, rechtvaardige en sociale samenleving. Dit is dan ook waar we in de rest van de Europa zo veel van kunnen leren. [node:read-more:link]

Kapitalisme en antikapitalisme

Door Peter Storm van Ravotr.nl

Het kapitalisme is wereldwijd de afgelopen vijf jaar omstreden geraakt. Niet raar, met een economische crisis die van geen wijken weet, en waartegen regeringen weinig anders in stelling brengen dan bezuinigingen die de crisis niet oplossen maar enkel de rijken en machtigen helpen om er doorheen te komen zonder maar één zeil van hun derde jacht te hoeven afstaan. Er is een wijd verbreid gevoel dat er iets helemaal niet in orde is, dat de huidige gang van zaken niet eerlijk is en ook niet houdbaar. Je zou hier van een breed levend maar onscherp antikapitalistisch sentiment kunnnen spreken.

Maar het sentiment gaat niet automatisch de goede kant op. Veel mensen haken af, vluchten in privé-leven en entertainment. Anderen zoeken zondebokken, wijzen vluchtelingen of moslims aan als bron van kraad, worden rechtser dan rechts. Weer anderen hopen op de vólgende verkiezingen waar links éindelijk gaat doen wat het al honderd jaar niet doet: 'eerlijk delen' op de rails zetten. Slechts weinigen trekken revolutionaire conclusies en zeggen: het kapitalisme deugt niet, het sleept ons mee de ondergang in, het kapitalisme moet weg, en vlug ook. Maar van extreem rechts (dat de aandacht van het echte probleem afleidt en het kapitalisme dus dient) en van apathie (plus hoge kijkcijfers en hoge omzetten voor de entertainmentindustrie) hebben het kapitalistische systeem en haar machthebbers geen last. Integendeel. [node:read-more:link]

Fascisme in Griekenland en Europa?!

Met de verkiezingen van Juni 2012 in Griekenland heeft de ‘Gouden Dageraad’ – een expliciet nationaalsocialistische partij – een officiële representatie in het Griekse Parlement. Met deze parlementaire deelname van de Gouden Dageraad voelen neo-nazi’s in Griekenland zich erg gesterkt om hun gewelddadige praktijken op straat kracht bij te zetten. [node:read-more:link]

Een bezoek aan Oostenrijk – Infoshops, sociale centra en een jonge energieke beweging

Door Tommy Ryan

Op mijn reizen probeer ik tegenwoordig niet meer enkel de positie van de toerist in te nemen. De toerist die enkel als consument van de ene plek naar de andere trekt om te consumeren en vreemd is met zijn of haar context is naar mijn idee een typisch teken van de steeds verdergaande individualisering en een symptoom van de sociale en kapitalistische vervreemding in onze samenleving. Tegenwoordig zoek ik daarom kameraden op de plekken waar ik ben en probeer daar ook iets positiefs terug te brengen, de context te begrijpen, ideeën uit te wisselen en dit ook weer te delen met anderen.

Deze zomer ben ik in Salzburg (Oostenrijk) geweest. Daar heb ik eerder actieve vrienden ontmoet waar ik nu een aantal dagen verbleef. Zij hebben mij laten zien wat er op revolutionair vlak gebeurd in Salzburg en andere steden in Oostenrijk. [node:read-more:link]

MASA Kroatië, geïnterviewd door IASR uit Roemenië

Een vertaling door Tommy Ryan, Anarchistische Groep Nijmegen, bron LibCom.org - 23 september 2012

Het IASR (Anarcho-Syndicalistisch Initiatief Roemenië) heeft een interview afgenomen bij het Kroatische MASA (Het Netwerk van Anarcho-Syndicalisten). Een erg prikkelend interview over anarchisme en anarcho-syndicalisme in Zuid-Europa.

[node:read-more:link]

Wie niet stemt heeft niets te zeggen?

Deze tekst is tijdens verschillende verkiezings-periodes uitgedeeld op straat. Onderaan is deze als opgemaakte flyer te downloaden.

Door Tommy Ryan

In de komende periode zal je het vast weer veel horen: “Wat ga jij stemmen?”. Als je hier niet echt een antwoord op weet ben je geen uitzondering. Velen voelen zich totaal niet gerepresenteerd door enige politieke partij. Soms kan je jezelf wel vinden in een paar vage leuzen voor “vooruitgang” en “verandering” die de ene of andere partij heeft, maar als je in de programma's duikt komen de algemeenheden al snel naar boven. Elke partij pretendeert het beste voor te hebben met 'het land'. En dat zal vast ook wel zo zijn, maar over de manier waarop ze dat dan willen bereiken en vooral wie er bij dat 'betere land' horen, is vaak heel wat mis. [node:read-more:link]

Op bezoek bij Freedom Press, meer dan 125 jaar radicale literatuur

Door Tommy Ryan

Freedom Press is een anarchistische uitgeverij gesitueerd in Londen en bestaat uit een krant – Freedom – een boekenwinkel en een uitgeverij.

De Freedom Pressi boekwinkel, te vinden in Oost Londen in de wijk White Chappel, bevindt zich inmiddels al weer 16 jaar op de huidige locatie. Het pand wordt grotendeels gerund door vrijwilligers en naast de boekwinkel van het uitgeverijtje huisvest het pand ook nog andere politieke groepen. Waaronder Corporate Watchii, een onderzoeksgroep die zich bezig houdt met monitoring, analyse en het bestrijden van de macht van grote bedrijven, en het Green and Black Crossiii dat activisten ondersteunt in hun strijd door middel van juridische, fysieke en mentale ondersteuning. [node:read-more:link]

Revolutie in Egypte – Interview met een Egyptische anarcho-syndicalist

19 september 2011 – bron: http://www.kosmoprolet.org/

Een interview met Jano Charbel, arbeidsjournalist en anarcho-syndicalist uit Caïro over klassensamenstelling, Islamisten, vakbonden, gender-verhoudingen, feminisme en de perspectieven van de sociale strijd in Egypte. Het interview is afgenomen door twee vrienden van de klasseloze samenleving in Caïro in de lente van 2011. Ondanks dat deze tekst inmiddels al uit de lente van 2011 komt, en de vertaling dus drie kwart jaar oud is, bevat deze tekst naar mijn mening een bron van informatie over de samenstelling van de sociale strijd in Egypte. En bied deze een perspectief dat – zeker in de Nederlandse taal – erg ontbreekt, niet alleen in de reguliere media maar ook in onze eigen alternatieve media. [node:read-more:link]

Interview met een anarchist op het Tahrir-plein in Cairo

Bron: a-infos: http://www.ainfos.ca/ainfos21341.html
Tekst door Yasser Abdullah

Hoe heet je en vanuit welke beweging kom je?

Ik ben Nidal Tahrir. van Black Flag, een kleine groep anarcho-communisten in Egypte.

De wereld kijkt nu naar Egypte en beweegt zelfs in de richting van solidariteit. Maar sinds het internet is afgesneden was informatie moeilijk te vinden. Kun je me vertellen wat er in de afgelopen week in Egypte is gebeurd? Hoe zag het er vanuit jou perspectief uit? (Je kunt een heleboel opschrijven.) [node:read-more:link]

Het belang van actieve propaganda

Door Tommy Ryan

Ik schrijf dit artikel omdat ik een discussie wil starten over hoe we om kunnen gaan met het materiaal dat we tot onze beschikking hebben en beschikbaar zouden kunnen stellen voor onze (potentiële) beweging. En over hoe wij naar buiten treden en zouden kunnen treden. [node:read-more:link]

Tags: 

Pages