Solidariteit met gevangenen - Jaarwisseling bij de Gevangenis!

Jaarlijks worden met oudjaar over de hele wereld demonstraties bij gevangenissen gehouden, in solidariteit met gevangenen. We staan daar niet omdat we zwaardere straffen willen, maar omdat we hen willen laten weten dat er mensen zijn die om hen geven. Dat we gevangenen niet vergeten.

Zo’n demonstratie is ook een bezinningsmoment om stil te staan bij wat de gevangenis als instituut is en hoe deze werkt. Een gevangenis is voor ons een symptoom van een zieke samenleving. Een symptoom van een samenleving die de confrontatie met diens problemen uit de weg gaat en daarom mensen isoleert en buitensluit – als straf. De gevangenis als instituut ter discussie stellen lijkt op het eerste gezicht misschien vreemd. Wat er in de gevangenis gebeurt, is echter maar erg oppervlakkig bekend. Dat geldt zeker voor de maatschappelijke rol van de gevangenis. Dat de gevangenis geen afschrikwekkend effect heeft en geen positieve veranderingen  teweegbrengt wordt hardnekkig verzwegen. De gevangenis dient een ander doel: het stimuleert mensen in de samenleving om te denken in termen van legaal en illegaal, crimineel en goede burger. De gevangenis is er om de eenheid van ons samenleven te breken en gehoorzaamheid af te dwingen.

Buiten het oog van de camera vinden in gevangenissen in Europa op dit moment grote veranderingen plaats – in negatieve zin wel te verstaan. In navolging van de Verenigde Staten en net als in veel andere Europese landen is de gevangenis ook in Nederland onderhevig aan vergaande privatisering. Niet alleen openbare voorzieningen als nutsbedrijven, openbaar vervoer, beveiliging of zorg zijn een bedrijvigheid geworden waaraan men geld wil verdienen – sinds 2015 tracht men dit ook met het opsluiten van mensen.

Sluit je aan bij één van de demonstraties en houdt het internet goed in de gaten.

Samen tegen de gevangenismaatschappij!

Categorie: