Internationalisten vaardigen een verklaring uit tegen de oorlog in Oekraïne

Internationalisten en anarchisten uit Rusland en elders hebben een declaratie opgesteld waarin zij de Russische en Oekraïense overheden veroordelen. Ze stellen dat de werkende klasse uit beide landen het nationalisme moet verwerpen en moet vechten voor hun eigen belangen.

Hieronder volgt de verklaring in het geheel:

Verklaring van Internationalisten tegen de oorlog in de Oekraïne

Oorlog tegen de oorlog! Geen druppel bloed voor de 'natie'!

De machtsstrijd tussen oligarchische1 clans in Oekraïne dreigen tot een gewapend internationaal conflict te escaleren. Het Russische kapitalisme heeft tot oog de Oekraïense staatsmacht opnieuw in te richten om hun lang geplande imperialistische en expansionistische agenda in de Krim en het oosten van Oekraïne door te voeren – zij hebben sterke economische, financiële en politieke belangen in deze regio.

Tegen de achtergrond van een nieuwe ronde van dreigende economische crisis in Rusland probeert het regime Russisch nationalisme op te stoken om de aandacht af te leiden van de groeiende sociaal-economische problemen van de werkers: armzalige lonen en pensioenen, de ontmanteling van de beschikbare gezondheidszorg, het onderwijs en de andere sociale diensten. Onder dekking van het gedonder van nationalistische en militante retoriek is het makkelijker om, gebaseerd op reactionaire, conservatieve waarden en repressieve wetgeving, de formatie van de autoritaire ondernemingsstaat2 af te ronden.

De acute economische en politieke crisis in Oekraïne hebben tot een vergrootte confrontatie geleid tussen de 'oude' en 'nieuwe' oligarchische clans waarvan de eerstgenoemde gebruik heeft gemaakt van ultra-rechtse en ultra-nationalistische formaties om een coup te plegen in Kiev. De politieke elites op de Krim en van oost-Oekraïne hebben niet de intentie hun macht en bezit te delen met de opvolgende regeerders uit Kiev en proberen te steunen op hulp van de Russische overheid. Beide zijden hebben naar de heersende nationalistische hysterie gegrepen: respectievelijk Oekraïens en Russisch. Er zijn gewapende botsingen en bloedvergieten. De westerse machten hebben hun eigen belangen en aspiraties en hun interventie in het conflict zou kunnen leiden tot een Derde Wereldoorlog.

Oorlogvoerende klieken van bazen laten zoals altijd ons gewone mensen: de loonarbeiders, werkelozen, studenten, pensioengerechtigden, vechten voor hun belangen... Ons drogerend met de nationalistische drugs, zetten ze ons tegen elkaar op waarbij we onze werkelijke behoeften en belangen vergeten. Wij geven niet om hun 'naties'. Waar we om geven zijn vitalere en drukkendere problemen – hoe we de eindjes aan elkaar knopen in het systeem dat zij hebben gesticht om ons tot slaaf te maken en te onderdrukken.

We zullen niet zwichten voor de nationalistische vergiftiging. Naar de hel met hun staat en 'natie', hun vlaggen en ministeries! Dit is niet onze oorlog, en we zouden er niet op in moeten gaan, betalend met ons bloed voor hun paleizen, bankrekeningen en het genot om in het pluche te zitten van de autoriteiten. Als de bazen in Moskou, Kiev, Lviv, Kharkiv, Donetsk, Simferopol, [Washington en Brussel]3 met de oorlog beginnen, is het onze taak ons hier met alle middelen tegen te verzetten!

Geen oorlog tussen de 'naties' – Geen vrede tussen de klassen!


 

KRAS, Sectie van de Internationale Arbeiders Associatie (AIT/IWA) in Rusland
Internationalisten uit Oekraïne, Rusland, Moldavië, Israël, Litouwen
Anarchistische Federatie Moldavië
Fractie van Revolutionaire Socialisten (Oekraïne)

Deze verklaring is open voor ondertekening


Van http://www.aitrus.info/node/3608 en LibCom
Individuën en organisaties die dit statement willen mede-ondertekenen kunnen hun naam/organisatie naar KRAS sturen via comanar30@gmail.com


[1] Bij een oligarchie (Oudgrieks: ολιγος (oligos) = 'weinig' en αρχειν (archein) = 'heersen') is de macht in handen van een kleine groep mensen. Deze mensen kunnen te onderscheiden zijn door onder andere hun koningschap, rijkdom, familiebanden, educatie of prestige.
[2] Staat in dienst van het bedrijfsleven en kapitaal
[3] Toevoeging van de vertaler

Categorie: