Info en discussie (privatisering van) gevangenissen Nederland

Steen voor Steen - Informatie en discussie over (de privatisering van) gevangenissen in Nederland

Het is tijd om informatie en ideëen te delen over de ontwikkelingen van het moment in het Nederlandse gevangeniswezen en de noodzaak van de afschaffings-strijd tegen gevangenissen. Het laatste tijd is er veel nieuws in de media over gevangenissen. Nieuws als het redicule idee dat gevangenen zelf zullen moeten gaan betalen voor hun opsluiting, maar ook de blijvende roep om zwaardere straffen in het algemeen. Daarnaast ondergaat het gevangenissysteem een proces van vergaande privatisering. De staat probeerd hiermee gevangenissen finacieel zelfstandig te maken. Door het uitbesteden van de bouw en exploitatie aan private ondernemingen zullen nog meer partijen en mensen winst halen uit het opsluiten van mensen. Gaan we de kant op van de Verenigde staten met een uitgebreide gevangenisindustrie, waar private bedrijven lobbyen voor meer en langere straffen om zo de gevangenissen te vullen?27 mei – 21.00
De Klinker (v. Broeckhuijzenstraat 46, Nijmegen)

https://www.facebook.com/events/750754194964313/?context=create&ref_dash...
https://www.indymedia.nl/node/22661

[english]

Stone by stone - information and discussion on (the privatization of) Prisons in the Netherlands

It's time to share information and ideas about the recent developments in the Dutch prison system en the necessity of abolitionist struggle. Lately news on prisons has been in the media a lot. News like the ridicule idea that inmates are going to have to pay to be incarcerated, but also a call for heavier punishments in general. The prison system is undergoing a process of far reaching privatization. The state intents to make the prisons financially self-sufficient. By outsourcing the building and exploitation to private companies even more parties and people will make profit from locking up people. Are we heading in the direction of the US with an extensive prison industry, where private companies lobby for more and longer punishments to fill up the jails?


27 mei – 21.00
De Klinker (v. Broeckhuijzenstraat 46, Nijmegen)

https://www.facebook.com/events/750754194964313/?context=create&ref_dash...
https://www.indymedia.nl/node/22661

 

Categorie: