anarchisme

An Anarchist Squint: What we can learn about Social Change from Anarchism

James Scott is Sterling Professor of Political Science, Director, Agrarian Studies and Professor of Anthropology at the Institution for Social and Policy Studies at Yale University. He is one of the most famous social scientists at the moment and author of celebrated books like The Moral Economy of the Peasant: Subsistence and Rebellion in Southeast Asia (1976), Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (1985) and Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed (1997). [node:read-more:link]

Anarchist history in Mexico - A talk

An anarchist comrade from Mexico who is currently doing research at the International Institute of Social History in Amsterdam, is so frendly to do a talk about the history of the anarchist movement in Mexico. His talk will start from the text below:

At the beginnings of 1907, in Los Ángeles City, California, in one of her countless reading tours about anarchism and literature, Emma Goldman met some Mexican revolutionaries. They, who edited a small newspaper in that city called Revolución, were very persuasive. [node:read-more:link]

MAYDAY! - Internationale Dag van de Arbeiders!

Hier een onvolledig overzicht van activiteiten rondom de 1ste Mei. Sommigen vanuit een radicaal spectrum, andere vanuit gematigde hoek. Laat dit geen drempel zijn en breng radicale ideeën mee voor de mensen die daar op komen dagen.

Nederland [node:read-more:link]

Anarchism, class-struggle and punkrock

By Tommy Ryan

Dit artikel werd geschreven voor een zine bij de plaat van Lawine, een Nijmeegse hardcore band. [node:read-more:link]

Kapitalisme en antikapitalisme

Deze tekst is geschreven door Peter Storm van Ravotr.nl in verband met onze informatieavond over kapitalisme en antikapitalisme op 13 februari 2013.

Kapitalisme en antikapitalisme [node:read-more:link]

Kapitalisme en antikapitalisme

Door Peter Storm van Ravotr.nl

Het kapitalisme is wereldwijd de afgelopen vijf jaar omstreden geraakt. Niet raar, met een economische crisis die van geen wijken weet, en waartegen regeringen weinig anders in stelling brengen dan bezuinigingen die de crisis niet oplossen maar enkel de rijken en machtigen helpen om er doorheen te komen zonder maar één zeil van hun derde jacht te hoeven afstaan. Er is een wijd verbreid gevoel dat er iets helemaal niet in orde is, dat de huidige gang van zaken niet eerlijk is en ook niet houdbaar. Je zou hier van een breed levend maar onscherp antikapitalistisch sentiment kunnnen spreken.

Maar het sentiment gaat niet automatisch de goede kant op. Veel mensen haken af, vluchten in privé-leven en entertainment. Anderen zoeken zondebokken, wijzen vluchtelingen of moslims aan als bron van kraad, worden rechtser dan rechts. Weer anderen hopen op de vólgende verkiezingen waar links éindelijk gaat doen wat het al honderd jaar niet doet: 'eerlijk delen' op de rails zetten. Slechts weinigen trekken revolutionaire conclusies en zeggen: het kapitalisme deugt niet, het sleept ons mee de ondergang in, het kapitalisme moet weg, en vlug ook. Maar van extreem rechts (dat de aandacht van het echte probleem afleidt en het kapitalisme dus dient) en van apathie (plus hoge kijkcijfers en hoge omzetten voor de entertainmentindustrie) hebben het kapitalistische systeem en haar machthebbers geen last. Integendeel. [node:read-more:link]

‘Hedendaags anarchisme – Een inleiding voor jongeren’

Hedendaags Anarchisme – Een inleiding voor jongeren’ is een publicatie uit 1987. Het boek is geschreven door de Libertaire Studiegroep Gent, afkomstig uit Vlaanderen (België). Het is geschreven als een inleiding op het anarchisme voor jongeren tussen de 16- en 19 jaar. Het idee hiervoor is ontstaan naar aanleiding van de vraag van een docent om een voor jongeren begrijpelijke tekst over het anarchisme. [node:read-more:link]

Revolutie in Egypte – Interview met een Egyptische anarcho-syndicalist

19 september 2011 – bron: http://www.kosmoprolet.org/

Een interview met Jano Charbel, arbeidsjournalist en anarcho-syndicalist uit Caïro over klassensamenstelling, Islamisten, vakbonden, gender-verhoudingen, feminisme en de perspectieven van de sociale strijd in Egypte. Het interview is afgenomen door twee vrienden van de klasseloze samenleving in Caïro in de lente van 2011. Ondanks dat deze tekst inmiddels al uit de lente van 2011 komt, en de vertaling dus drie kwart jaar oud is, bevat deze tekst naar mijn mening een bron van informatie over de samenstelling van de sociale strijd in Egypte. En bied deze een perspectief dat – zeker in de Nederlandse taal – erg ontbreekt, niet alleen in de reguliere media maar ook in onze eigen alternatieve media. [node:read-more:link]

Interview met een anarchist op het Tahrir-plein in Cairo

Bron: a-infos: http://www.ainfos.ca/ainfos21341.html
Tekst door Yasser Abdullah

Hoe heet je en vanuit welke beweging kom je?

Ik ben Nidal Tahrir. van Black Flag, een kleine groep anarcho-communisten in Egypte.

De wereld kijkt nu naar Egypte en beweegt zelfs in de richting van solidariteit. Maar sinds het internet is afgesneden was informatie moeilijk te vinden. Kun je me vertellen wat er in de afgelopen week in Egypte is gebeurd? Hoe zag het er vanuit jou perspectief uit? (Je kunt een heleboel opschrijven.) [node:read-more:link]

Pages