TTIP: Verdrag onder druk?

In het januari nummer van de inBeweging heeft de AGN aandacht besteedt aan de strijd tegen het vrijhandelsakkoord TTIP. Verbolgen hebben wij bericht over de uitverkoop van politieke vrijheden en de voorgenomen opschorting van marktrestricties, in te wisselen voor de zogenaamde zegeningen van de markt. Het vrijhandelsakkoord TTIP tussen Europa en de Verenigde Staten, of het net zo perverse broertje CETA tussen Canada en Europa is niets minder dan een greep naar de macht. Een machtsgreep van het kapitaal wel te verstaan. Actievoerders in binnen en buitenland zitten gelukkig niet stil, waardoor we nu over een aantal positieve ontwikkelingen kunnen berichten.

Het inzamelen van handtekeningen in de EU vordert gestaag. Door handtekeningen in te zamelen kan een referendum in Europa over TTIP worden afgedwongen. De teller staat op anderhalf miljoen handtekeningen. In elf Europese landen zijn voldoende handtekeningen ingezameld om de eis voor een referendum volgens de regels van Europa af te dwingen. Toch hebben de bureaucraten uit Europa het ongelooflijke lef getoond om dit initiatief op onduidelijke gronden ongeldig te verklaren. Gelukkig laten Europeanen zich niet overbluffen en blijven actief strijden voor erkenning van hun legale actie. Een referendum is belangrijk, want dit geeft de Europeaan, buiten alle parlementen om, de kans om direct hun mening te uiten.

De kans dat Europeanen in een referendum voor het TTIP verdrag zullen stemmen lijkt niet groot. In de zomer van 2014 heeft de EU een enquête uitgezet. Men wilde de Europeanen vragen wat zij vonden van het vrijhandelsverdrag en de voorgenomen opschorting van politieke vrijheid en het afschaffen van bescherming tegen ongebreidelde “marktwellust”. De vragenlijst was zeer ingewikkeld geformuleerd en de hele enquête leek een vooropgezet plan om op slinkse wijze de Europeanen tot een JA voor de verdragen te verleiden. Honderdvijftigduizend Europeanen vulden de vragenlijst in. De uitkomst is oorverdovend: 97% is tegen deze vrijhandelsverdragen TTIP en CETA. Daarnaast gaan in met name Duitsland in de gevestigde orde steeds meer kritische geluiden klinken tegen deze inwisseling van politieke vrijheden voor vrijhandel. Het tij lijkt nu enigszins te keren, we hopen op een mooie lente.

Steun deze actie: https://stop-ttip.org/sign/
Meer weten? Kijk het filmpje: