[Nijmegen] Protest tegen 'Honger als een wapen'

Zaterdag 16 januari 12:00 - Grote Markt (voor de Waagh), Nijmegen

In de eenentwintigste eeuw, een tijdperk van vooruitgang en welvaart, in er in bepaalde gebieden op deze aarde mensen die het simpelste recht wordt ontzegt. Namelijk het recht op volle buik! Deze gebieden worden bestuurd door dictaturen die voedsel gebruiken als wapen om mensen te onderdrukken. Vandaag nog worden mensen verhongert terwijl eten beschikbaar is.

Wij zijn hier vandaag om te protesteren tegen het gebruik van voedsel als wapen.

Niemand heeft het recht om mensen voedsel te ontzeggen!
Wij, een groep van gewone mensen uit verschillende hoeken van deze aarde, willen protesteren tegen zulke inhumane en mensonterende praktijken. Daarom houden wij zaterdag 16 januari een demonstratie in Nijmegen centrum (De Waag). Wij hopen dat u ons komt steunen zodat wij onze stemmen kunnen laten horen!

English
In the twenty-first century, an era of progress and prosperity in there in certain areas on this earth people that the simplest right is denied. Namely the right to full belly!

These areas are controlled by dictators who use food as a weapon to oppress people. Today people are starving while food is available.
We are here today to protest against the use of food as a weapon.

Nobody has the right to deny people food!

We, a group of ordinary people from earth, would like to protest against such berbaric and inhuman practices which is why we organised a demonstration on Saturday 16 januari in Nijmegen (De Waag). We hope you will join us so we can make our voices be heard!

 

Categorie: