[Nijmegen] CrimethInc. "From democracy to freedom"

[English below]

Brengt democratie vrijheid?

Van kleins af aan leren we allemaal dat democratie de beste – sterker nog: de enige – vorm van regering is die vrijheid en gelijkwaardigheid voor iedereen kan garanderen. De werkelijkheid ziet echter anders eruit. De dramatische ongelijkheden in economische en politieke macht hebben mensen de afgelopen jaren ertoe gebracht om massaal de straat op te gaan. Toch zijn maar weinig mensen zich ervan bewust dat deze ongelijkheden structurele eigenschappen zijn die teruggaan tot de oorsprong van de democratie zelf, ze verschijnen in praktisch elk voorbeeld van democratische regering. Onze huidige vertegenwoordigende democratie houdt heel het  bureaucratische apparaat in stand dat oorspronkelijk uitgevonden was om koningen te dienen; de directe democratie heeft de neiging om dit op kleinere schaal opnieuw tot leven te brengen, zelfs buiten de formele staatsstructuren om. Het is vrij duidelijk: democratie is niet hetzelfde als zelfbeschikking.

Laten we dus niet langer democratische structuren promoten als doel op zichzelf. Laten we terugkeren naar de behoefte die ons om te beginnen naar de democratie trok: de drang tot vrijheid. Als democratie niet de meest effectieve manier is om die drang te realiseren, wat dan wel? We hebben een raamwerk nodig dat de beloftes kan vervullen die de democratie heeft verraden.

Mensen van het collectief CrimethInc. zullen dit onderwerp samen met de luisteraars onderzoeken op bijeenkomsten in diverse steden. We zullen in gesprek gaan over wat het zou betekenen om de vrijheid rechtstreeks te zoeken, liever dan door democratische heerschappij. Daarnaast zullen activisten de Nederlandse vertaling van het pamflet 'To Change Everything' presenteren bij de bijeenkomsten.

Amsterdam, 14 September, 20:00 in MKZ, Eerste Schinkelstraat 16
Rotterdam, 15 September, 20.00 hour, in Poortgebouw, Stieltjesstraat 38,
Den Haag, 16 September, 20.00 hour, in Autonoom Centrum, Harstenhoekweg 4
Tilburg, 21 september, 20.00 uur. in Raakveld, Koestraat 113
Nijmegen, 22 September, 20.00 hour, in De Klinker, Broeckhuysenstraat 46
(https://www.facebook.com/events/1177418455637927/)

Om je in te lezen over dit onderwerp heeft CrimethInc. meerdere teksten geschreven en een speciale PodCast gemaakt. Je kunt de tekst "From Freedom to Democracy" en anderen vinden op hun website http://www.crimethinc.com/blog/2016/03/31/from-democracy-to-freedom/

 

Does democracy bring freedom?

Dramatic imbalances in economic and political power have driven people into the streets. These are structural features dating back to the origins of democracy itself; they appear in practically every example of democratic government. Representative democracy preserved all the bureaucratic apparatus that was originally invented to serve kings; direct democracy tends to recreate it on a smaller scale, even outside the formal structures of the state. Democracy is not the same as self-determination.

Rather than championing democratic procedures as an end in themselves, then, let’s return to the value that drew us to democracy in the first place: an urge for freedom. If democracy is not the most effective way to actualize this urge, what is? We need a framework that can fulfill the promises democracy has betrayed. Can anarchists provide helpful ideas on these matters?

A CrimethInc. comrade will examine this subject together with the audience at meetings in several towns. We will debate what it would mean to seek freedom directly rather than through democratic rule.

Besides, a Dutch translation of the CrimethInc. pamphlet “To Change Everything” will be presented during the meetings.

Amsterdam, 14 September, 20:00 in MKZ, Eerste Schinkelstraat 16
Rotterdam, 15 September, 20.00 hour, in Poortgebouw, Stieltjesstraat 38,
Den Haag, 16 September, 20.00 hour, in Autonoom Centrum, Harstenhoekweg 4
Tilburg, 21 september, 20.00 uur. in Raakveld, Koestraat 113
Nijmegen, 22 September, 20.00 hour, in De Klinker, Broeckhuysenstraat 46

To read in on the topic there is a text by CrimethInc. under the same name of the tour called "From democracy to freedom" that can be read on their website: http://www.crimethinc.com/blog/2016/03/31/from-democracy-to-freedom/

Categorie: