Nachtelijke demonstratie door centrum van Nijmegen

Afgelopen zaterdagnacht hebben we een succesvolle strijdbare demonstratie gehouden. Met een kleine groep zijn we door het centrum gelopen en hebben daarbij veel flyers verdeeld waarop onverwacht veel interesse was. Met een provocatieve flyer hebben we geprobeerd het perspectief op een andere samenleving open te breken en te laten zien wat anarchistische ideeën kunnen betekenen:

Anarchisme leeft!

“Het gaat goed met Nederland, de economie groeit”, de bazen en politici lopen weer de hele dag te grijnzen. Tegelijkertijd gaat het slecht met Nederland; de kloof tussen arm en rijk wordt groter, het aantal sociale huurwoningen neemt af, studieschulden stapelen zich op, arbeidsrechten brokkelen af, oorlogen duren voort en het klimaat gaat kapot. Voor veel meer mensen valt er niets te lachen. Wij betalen de prijs voor het succes van de rijken. Wij vinden dat deze ontwikkeling gestopt moet worden. De politici stellen dat er geen andere uitweg is, dat dit beleid de beste deal is. Wij weten wel beter.

Er is een alternatief

Een andere wereld, waarin we op gelijke voet samen onze wereld vormgeven. Waar we zelf bepalen waar we in willen investeren (niet alleen geld, maar ook tijd, energie en aandacht). Dit is niet in de winst van aandeelhouders, maar in het welzijn van ons allemaal. Wij zijn anarchisten en wij blijven ons inzetten voor zo’n wereld, want die is hard nodig. Waar sta jij?

Een anarchistisch programma

1. Economie ten dienste van de samenleving stellen: einde aan speculatie met primaire levensbehoeften (landelijk en internationaal)
2. Gelijk werk, gelijke waardering; einde aan de uitbuiting van vrouwen, jongeren, migranten etc.
3. Decentralisatie, federalisering en radicale democratisering van overheidsstructuren en lokaal bestuur; ontmanteling van de staat
4. Woningmarkt socialiseren: onteigening vastgoedhandelaren, privéwoningen in collectief bezit, hypotheekschuld kwijtschelden, wachttijden op basis van tijd en niet geld. Zo heeft iedereen gelijke kansen, is individueel risico verlaagd en de mobiliteit vergroot
5. Gratis onderwijs: onderwijs is een investering in de samenleving, mensen geven later terug aan de maatschappij d.m.v. hun vaardigheden en inspanning
6. Gratis gezondheidszorg: iedereen verdient een gezond bestaan voor zover deze beschikbaar is
7. Investeren in openbaar vervoer: kleinere interval en een sterker netwerk dat ook de regio bereikt. Hiermee stappen we weg van de olie
8. Energiesector omschakelen naar hernieuwbare energiebronnen
9. Investeren in onderzoek naar zuiniger energiegebruik en duurzame energiebronnen
10. Politie en leger ontmantelen – zelfverdediging komt bij de gemeenschap te liggen, investeren in conflictresolutie
11. Eerlijke en oprechte internationale betrekkingen waarbij welzijn van mens en natuur centraal staan
12. Kwijtschelden van alle internationale schulden – wereldwijd! Afrika, Zuid-Amerika en Azië gaan al te lang gebukt onder dit erfstuk van ons koloniale verleden
13. Einde aan de oorlogen voor belangen van het bedrijfsleven, de rijken en machtigen
14. Demilitarisatie van de grenzen: bewegingsvrijheid voor iedereen
15. Verblijfrecht voor iedereen, inclusief het recht op volledige deelname aan de maatschappij
16. Afschaffen van het koningshuis; we zijn toch allemaal gelijk?

Zonder horizon geen verandering!

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie: