[Leiden] Dakloosheid, precair wonen en kraken - Theater en debat

Op vrijdag 17 maart organiseert Theater de Generator in de Leidse Vrijplaats een toneel- en debatavond over dakloosheid en woonrecht, met onder meer de voorstellingen “Zie je (mij) wel” van Theaterwerkplaats SMIT en “HIP” van Jolie Booth, en een panelgesprek met direct betrokkenen bij dakloosheid, precair wonen en kraken.

Onder de noemer “On probation” organiseerde Theater de Generator in 2016 een aantal geslaagde theateravonden, zoals een bijeenkomst over wit privilege op 2 december, in samenwerking met Doorbraak. In 2017 zet De Generator deze “On probation”-reeks voort met thema’s die volgens het theater van groot maatschappelijk belang zijn, maar te weinig zichtbaarheid hebben in Leiden.

Uit de oproep voor de bijeenkomst: “Wonen is een recht. Wonen is in Nederland echter geen zekerheid. Meer dan 30.000 mensen zijn dakloos in Nederland, meer dan 60.000 mensen wonen anti-kraak – precair en met weinig rechten – en meer dan 160.000 gebouwen staan leeg. De kraakwet uit 2010 verbiedt het kraken van lege gebouwen, krakers gaan echter door met kraken en krijgen gelijk van rechters. Het woonrecht, zo vinden rechters en sommige gemeenten, staat boven het recht op bezit.

Wat gebeurt er met een samenleving wanneer een fundamenteel recht als wonen eigenlijk niet serieus genomen wordt door politiek en beleidsmakers? Wanneer mensen op straat terecht komen en met moeite weer een dak boven hun hoofd kunnen krijgen? Wanneer jonge mensen vaker dan ooit een paar keer per jaar moeten verhuizen naar huizen waarbinnen weer andere rechten worden geschonden, zoals privacy en gevoel van veiligheid? Wanneer flex-wonen hand in hand gaat met flex-werken? Wanneer sociaal wonen onder druk komt te staan en verwacht wordt dat de vrije markt-economie alles gaat oplossen? Wanneer kapitaal en bureaucratie fundamenteler worden gemaakt dan wonen? En wie doet dat? Is dat ‘het systeem’? En wie is ‘het systeem’? En wat kunnen wij doen?

Mensen met een dak boven hun hoofd zijn getuige van dit alles. Als een fietser verongelukt op straat, rennen we er ook naartoe, schieten we te hulp. Waarom gebeurt er bij daklozen het tegenovergestelde? Waarom word je met de nek aangekeken terwijl je al zoveel ongeluk hebt? En waar is de solidariteit tussen de verschillende mensen die slachtoffer zijn van het woonsysteem in Nederland? Is het opzij zetten van individualisme misschien een stap richting gezamenlijk vechten voor dat woonrecht?

De avond begint met een verkorte versie van de voorstelling ‘Zie je (mij) wel’ van theatermaker Sylvia Bos, dat zij samen met dak- en thuislozen van de Binnenvest in Leiden heeft gemaakt. Een voorstelling die niet alleen een inkijk geeft in de schrijnende bureaucratische vicieuze cirkel die dakloosheid in stand houdt, maar ook de bal terugkaatst naar het publiek. Wat kunnen wij hieraan doen? Daarna volgt een gemodereerd panelgesprek over woonrecht met direct betrokkenen bij dakloosheid, precair wonen en kraken. De avond eindigt met de Britse theatervoorstelling ‘HIP’ van Jolie Booth. Jolie kraakte in 2002 een huis in Brighton (UK). De voorwerpen die zij daar aantrof, gebruikt ze om een reconstructie te maken van het leven van Anne Clark, oud-bewoonster van het pand. Op originele wijze verweeft Jolie het verhaal van Anne met haar eigen leven en maakt ze het publiek onderdeel van deze associatieve reis.”

Datum: 17 maart / 19:30 tot 23:15
Locatie: Vrijplaats, Middelstegracht 36, Leiden
Meer info: Facebook

Categorie: