Internationale actie tegen TTIP - Smash the Transatlantic Trade and Investment Partnership!

Ook in Amsterdam en Brussel. Sinds de zomer van vorig jaar is de Europese Commissie bezig met de VS te onderhandelen over een vrijhandelsverdrag, dat TTIP genoemd wordt (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Het verdrag is vooral het gevolg van intensieve lobby door multinationals uit de EU en VS en het verzet ertegen vanuit de bevolking begint flink aan te zwellen.

Het verdrag dreigt allerhande voornamelijk negatieve consequenties te hebben voor de economie en de rechten van arbeiders, boeren, consumenten en het milieu. Dat is dan ook de reden dat de inhoud van de onderhandelingen volstrekt geheim is, zelfs voor parlementsleden die dit zouden moeten controleren.

Extra zorgwekkend is de vastberadenheid van beide kampen om ook een voorziening in het verdrag in te bouwen die het bedrijven mogelijk maakt om overheden aan te klagen voor een speciaal tribunaal (ISDS: Investor-State Dispute Settlement) dat buiten alle reguliere rechtssystemen staat.

Op zaterdag 11 oktober is er een eerste Europese actiedag, om te laten zien dat er in heel Europa groeiend verzet tegen het verdrag (en andere vergelijkbare onderhandelingen) is. Zie deze website voor meer informatie, en de Nederlandse vertaling van de algemene oproep.

Er zullen op die dag meer dan 100 acties zijn in meer dan 10 Europese landen. Meer dan 200 organisaties nemen aan de acties deel. In sommige Europese landen (zoals Groot-Brittannië en Frankrijk) zijn ook al landelijke actiedagen geweest en ook in de VS (en Canada, waarmee de EU ook bezig is een vrijhandelsverdrag te sluiten, CETA) is veel verzet.

In Nederland wordt een manifestatie georganiseerd op het Beursplein in Amsterdam, die om 13.00 uur begint. Daar zal informatie gegeven worden over de problemen die we kunnen verwachten met TTIP, en de oplossingen die er zijn. Ook zal er daar gewerkt worden aan de gezamenlijke constructie van een groot Paard (van Troje) dat symboliseert dat we met zo'n verdrag alleen maar ellende in huis halen.

Met het Paard en de sambaband en hopelijk veel mensen die willen laten zien dat ze niet ingenomen zijn met nog meer macht voor grote bedrijven, wordt ook een aftrap gemaakt voor komende demonstraties, om de manifestatie af te sluiten met het opblazen van TTIP en het delen van plannen voor voortzetting van de campagne.

Zaterdag 11 oktober / 13:00
Beursplein, Amsterdam
Zie voor meer info ook: het facebook-event en het Persbericht over de actie.

In Brussel wordt op 11 oktober een anti-TTIP meeting en feest worden gehouden van 14:30 - 21.00 in La Tricoterie (Theodore Verhaegenstraat 158, St Gillis). Zie meer info hier.
Ook is er een conferentie over ecologische landbouw, in het Forum de La Plaine van de Universiteit van Brussel (Blvd. De Triomphe, informatie hier.

Uitvoeriger achtergrondinformatie over TTIP is te vinden op de websites van aan de manifestaties deelnemende organisaties of verzameld onder de ttip-tag op globalinfo.nl (http://www.globalinfo.nl/tag/492-ttip)

 

Categorie: