Internationale 1ste mei – een verslag uit Nijmegen

Dit jaar werd er voor het eerst sinds jaren weer een antikapitalistische en internationale 1 mei demonstratie in Nijmegen georganiseerd. Dit was een initiatief van Anarchistische Groep Nijmegen (AGN), Doorbraak, Mulawan, Democratische Volksvereniging DHD, verschillende individuen en werd ondersteund door ÖDH – Vrijheid en Solidariteit Nederland en Stichting Gokkusagi (Regenboog) Nijmegen.

Terugkijkend op de demonstratie van een paar dagen geleden kunnen we gerust spreken van een klein succes. Onderwerpen die centraal stonden bij deze demonstratie waren onderwijs, zorg, migratie en arbeid. Zowel wat betreft het aantal deelnemers als de sfeer hebben we samen een mooie en strijdbare demonstratie neergezet die smaakt naar meer.

Onder het motto 'Samen de Toekomst Tegemoet' liepen er op het hoogtepunt van de demonstratie zo'n 250 deelnemers mee. Met de vele verschillende lokale initiatieven die er in het land plaats vonden is dit een succes. Uiteindelijk zijn 250 mensen natuurlijk veel te weinig gezien de belangrijke onderwerpen, maar deze demonstratie is voor ons dan ook slechts een opstap naar meer.

In de aanloop naar de demonstratie zijn er verschillende promotie-momenten geweest. Zo hebben we met een stand op de grote rommelmarkt tijdens Koningsdag1 gestaan, zijn er flyers verspreid langs de route waar de demonstratie langs zou lopen en zijn er posters door het hele land gegaan.

Bij aanvang van de demonstratie zijn er twee toespraken gehouden over de rol van migratie in onze samenleving. Hierbij was aandacht voor geïllegaliseerden en arbeidsmigranten en de moeilijkheden die zij hebben om zichzelf staande te houden in onze samenleving – zowel door tegenwerpingen van de overheid als de uitbuiting door bazen. Voor dit thema is een kleine actie gedaan aan de Van Schaeckmathonsingel waarbij deze straat is hernoemd tot de Nadija Aïnour Singel. In plaats van publieke ruimte te vergeven aan generaal Van Schaeckmathon, die in Indonesië het koloniale beleid van de Nederlandse staat uitvoerde, hebben we deze ruimte teruggenomen voor de geschiedschrijving van de arbeidersbeweging; de geschiedenis van ons gewone mensen. Nadija en Aïnour staan symbool voor de vele geïllegaliseerden die tegen de grenzen van onze samenleving aanlopen en voor wiens rechten wij zij aan zij vechten.

Tijdens de demonstratie zijn veel flyers uitgedeeld en hier en daar gesprekken gevoerd met geïnteresseerden. Het ontvangst hiervan was over het algemeen erg goed. Toen we vanaf het station, via de Graafseweg de wijk Wolfskuil inliepen konden wij merken dat het flyeren vooraf effect heeft gehad. Veel buurtbewoners waren bij het inlopen van de wijk hun woning uitgekomen en ontvingen de demonstratie positief – vooral de leus “Nee, wij gaan gaan de crisis niet betalen!” kon hier op veel bijval rekenen.

Tijdens de demonstratie werd er bij een school en een zorgpunt kort halt gehouden en was er ruimte voor twee speeches. Hierbij hield menig omstander pas om te luisteren naar wat er gezegd werd. Bij het ROC kregen de studenten die nu in strijd zijn met het huidige onderwijsbeleid de ruimte. Bij het zorgpunt sprak iemand van de AGN zich uit over de zorg. In beide toespraken lag de nadruk op de noodzaak van een totaal andere benadering van deze elementaire zaken in onze samenleving: de noodzaak van medemenselijkheid, (gelijk)waardigheid en het uitschakelen van de motivatie van financieel gewin.

Op het einde van de dag vond er in de Grote Broek nog een gezamelijk viering plaats met eten, muziek en tot diep in de nacht een dansfeest.

Op onze website www.1mei.org zijn achtergrondteksten voor de verschillende thema's van de demonstratie te vinden en zullen binnenkort ook de toespraken geplaatst worden.

Hier onder volgt nog een kort beeldverslag:

 

1 Helaas is Koningsdag wel een vrije dag in tegenstelling tot de 1ste mei. Wij hopen dat we snel af kunnen rekenen met deze traditie door het koningshuis af te schaffen en de 1ste mei in ere kunnen herstellen. Een traditie als een koningshuis past niet enige weldenkende en gelijkwaardige samenleving. Om samen bijeen te komen en een gezellige tijd te hebben, hebben wij geen koningshuis nodig.

 

Categorie: