Feminisme: (on)voltooid?

Openbare bijeenkomst

Gelijke rechten van vrouwen en mannen, hoe staat het daarmee? Het feminisme heeft in meerdere strijdgolven veel bereikt, van het recht op abortus tot de erkenning dat gelijk werk gelijk loon verdient. Is de strijd daarmee gestreden? Wat zijn vandaag de dag de urgente punten voor feministische inzet/ Wat is er ten opzichte van eerdere successen intussen verloren gegaan, of loopt gevaar? Wat zijn de successen, maar ook de tekortkomingen, van de laatste decennia aan strijd voor vrouwenemancipatie? Wat staat ons nog te doen?

Dat is het onderwerp voor een openbare informatieve bijeenkomst on der de titel: “Feminisme: (on)voltooid?”, met als spreker: Gerda de Vries, van Feniks, Emancipatie Expertise Centrum. Na haar inleiding is er ruimschoots gelegenheid tot vragen, discussie, inbreng vanuit de zaal. De toegang is vrij!

Datum en tijd: donderdag 9 juli, om 20.00 uur (zaal open 19.30)
Plaats: gebouw Feniks, NS-plein 17. Tilburg

Organisatie: Brabantse Anarchistische kring (BAK), in samenwerking met
Tilburgse Anarcho Sociëteit (TAS) en Emancipatie Expertise centrum Feniks.

De avond is georganiseerd in het kader van een infotour die de Brabantse
Anarchistische kring over het thema 'feminisme' heeft georganiseerd.
Eerder waren er al avonden in Eindhoven, Breda en Den Bosch. Nu is Tilburg
dus aan de beurt.

BAK: http://brabantseak.noblogs.org/
TAS: http://tanarchos.blog.com/
Feniks: http://www.fenikstilburg.nl/