Fakkeltocht voor menswaardige opvang vluchtelingen

Op woensdag 17 december organiseren Stichting Gast, Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen en Colourful-Citykoor een fakkeloptocht in het centrum van Nijmegen.

Volgens een nieuwe Europese regel hebben alle vluchtelingen recht op onderdak, eten en persoonlijke verzorging, ook als ze afgewezen zijn als asielzoeker. De Nederlandse regering wil deze regel niet uitvoeren. Veel gemeentes willen dat wel. Ook de gemeente Nijmegen.

Het nieuwe gemeentebestuur heeft voor de komende 4 jaar 60.000 euro per jaar gereserveerd voor extra voorzieningen voor vluchtelingen die nu op straat leven. 35.000 is bestemd voor het opstarten van een bescheiden nachtopvang. Voor de gewenste dagopvang is dat onvoldoende.

Wij vragen met deze fakkeloptocht aandacht voor vluchtelingen op straat. Bij veel van hen is aangetoond dat zij niet terug kunnen. Ook na maanden detentie lukt het de overheid niet om hen terug te laten keren. Sommigen willen dat ook niet. Anderen willen dat juist heel graag. Een grote groep is ernstig getraumatiseerd, heeft behandeling nodig, en recht op een situatie om behandeling mogelijk te maken. Dat kan niet als je op straat moet leven. Dan is ook nachtopvang onvoldoende.

- We demonstreren daarom voor menswaardige opvang voor alle vluchtelingen op straat, met respect voor hun mensenrechten. De gemeentes moeten adequaat ondersteund worden om te voldoen aan de Europese eis.

- Geen mens is illegaal. Mensenrechten voor allemaal.

Voor de fakkeloptocht wordt tussen half zes en zes uur verzameld op het Marienburgplein bij de bibliotheek. Het Colourful-Citykoor zingt bij het vertrek, bij “De Schommel”, op Plein ’44 en het Koningsplein. De hele tocht duurt ongeveer een uur.

 

Zie voor meer info: http://nijmegenleeft.nl/2014/12/fakkeltocht-in-nijmegen-voor-menswaardig...

Categorie: