Eén Mei – Samen staan we sterk - Tilburg


Solidariteit voor een beter bestaan, wat je afkomst en achtergrond ook is Manifestatie/demonstratie in Tilburg

Binnenkort is het Eén Mei, dag van de arbeid, van internationale solidariteit. In een wereld vol sociale ongelijkheid, uitsluiting en onrecht, in een land waar werkloosheid en bezuinigingen om zich heen blijven grijpen, grijpen wij de eerste mei aan om op te komen voor solidariteit.

We keren ons tegen de doorgaande ontslagen en afbraak van werkgelegenheid. Niet alleen worden daarmee mensen de werkloosheid en armoede ingeduwd. Ook worden daarmee onze voorzieningen beroofd van voldoende en behoorlijk betaald personeel. Daarmee komt de kwaliteit van die voorzieningen zelf – of het nu zorg onderwijs, vervoer of buurtwerk betreft – in het gedrang. 

We verzetten ons ons tegen de sloop van onze voorzieningen, ziekenhuizen en scholen, buurthuizen en bibliotheken en openbaar vervoer. We accepteren niet dat deze worden kapot bezuinigd, zeker niet waar we zien dat diezelfde instellingen geleid wordt door managers met topsalarissen die bij vertrek een grote gouden handdruk meekrijgen. We accepteren ook niet dat al deze instellingen worden onderworpen aan commercieel belang. Onderwijs, zorg, buurtwerk en vervoer vervullen menselijke behoeften, en daarbij hoort het niet te draaien om winst.

Wij zeggen nee tegen het misbruik van baanlozen als dwangarbeiders. Het is verwerpelijk om mensen tot arbeid te dwingen in ruil voor bijstand: tegenover werk hoort minstens minimumloon en wettelijk gegarandeerde arbeidsrechten te staan. Het ontslaan van thuiszorgers en schoonmakers, om ze vervolgens als “vrijwilligers” te dwingen soortgelijk werk te doen onder dreiging van verlies van uitkering, is verwerpelijk. Dwangarbeid is nergens aanvaardbaar, ook niet in Tilburg.

We zeggen nee tegen pogingen om bevolkingsgroepen tegenover elkaar te stellen, zondebokken aan te wijzen voor sociale ellende, een negatief beeld van mensen neer te zetten op basis van herkomst, huidskleur of bevolkingsgroep. Banen verdwijnen, niet omdat Poolse arbeiders ze inpikken maar omdat directies en managers mensen ontslaan om de winsten op te krikken. Waar een politicus roept om ‘Minder Marokkanen’ roepen wij terug: Meer Solidariteit tussen mensen van welke achtergrond en afkomst dan ook. Samen staan we sterk.

We horen van meevallers en een economie die iets aantrekt, maar zien dat daar vooral bedrijven en welvarenden van profiteren. Dat zal zo blijven zolang we dat over onze kant laten gaan. Gelukkig zien we dat mensen hier en daar opkomen voor een beter bestaan, betere voorzieningen, betere inkomens. We zien de afgelopen maanden stakende schoonmakers, actievoerende chauffeurs, studenten die een universiteitsgebouw bezetten tegen bezuinigingen. Dat is het soort actie dat we nodig hebben. Dat soort protest verdient steun en solidariteit.

Solidariteit, daar gaat het om. Samen onze rechten en verworvenheden verdedigen tegen de krachten van winstbejag tot iedere prijs en machtsbehoud boven alles. Bruggen bouwen tussen mensen en een antwoord bieden tegenover de haat die van hogerhand wordt opgestookt. Als vingerwijzing naar een wereld van ons allen samen, die we alleen samen kunnen opbouwen en waar we dus ook samen strijd voor moeten voeren. Dat willen we met deze demonstratieve actie op Eén Mei onder de aandacht brengen.

Kom en laat je zien en horen!

 

Wanneer: Donderdag 1 Mei, 19.00 – 20.00 uur
Locatie: Heuvel, Tilburg

 

Categorie: