[Drachten] Lezing: Roerige tijden in Smallingerland

Roerige tiden in Smellingerlân

Een arbeiders- en soldatenraad in Drachten: Dienstweigeraars, anarchisten en communisten in de ban van de revolutie; een lezing door Ron Blom

Onrust in Friesland en Drachten aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. De radicale socialistische en anarchistische beweging richtte in deze periode soldaten- en arbeidersraden op (naar het voorbeeld in Rusland en Duitsland). Dat gebeurde ook in Drachten en omgeving. Plaatselijke activisten richtten in de concertzaal 'De Pijlaars' een arbeiders- en soldatenraad op die deel uitmaakte van een provinciaal netwerk: De Friese Arbeiders- en Soldatenraad. Aan bod zullen komen de afdeling Drachten van de Internationale Anti-Militaristische Vereniging (IAMV), de lokale anarchisten rond Sy(ie)bren Staphorsius en de plaatselijke communistische groep. Dit alles tegen de achtergrond van de toenemende mobilisatiemoeheid gedurende de Eerste Wereldoorlog en de groeiende populariteit van het Dienstweigeringsmanifest. Bovendien liet men zich daarbij inspireren door de Russische Revolutie van honderd jaar geleden en natuurlijk ook de daaropvolgende Duitse revolutie van 1918. Zelfs socialistenleider Troelstra raakt in november 1918 in de ban van het revolutievirus en deed zijn fameuze revolutieoproep. De plaatselijke autoriteiten hielden de activiteiten van deze radicale onruststokers angstvallig in de gaten, daarbij gesteund door de Centrale Inlichtingendienst en de in Drachten gestationeerde brigade van de marechaussee.

Binnenkort verschijnt het boek De oorlog, voor het volk een tragedie - De Provinciale Arbeiders- en Soldatenraad tijdens de Eerste Wereldoorlog in Friesland

Datum: 18 mei / 19:30
Locatie: Doopsgezinde Kerk Drachten, Zuiderbuurt 26, Drachten
Entree: €4,00
Zie voor meer info: https://www.smallingerland.nl/Int/2017/April/Cultuurhistorisch-jaar-2017-kan-beginnen/Info-lezing-18-mei-Onrust-in-Friesland-en-Drachten-einde-WOI.html

 

Categorie: