Demonstratie voor basisrechten - WIJ ZIJN HIER Amsterdam

De aktiegroep WIJ ZIJN HIER van vluchtelingen in Amsterdam demonstreert zondag 9 februari voor de basisrechten van vluchtelingen. We willen verblijfsrecht en vrijheid van beweging. We willen recht op zorg en we willen een menswaardig bestaan dat ons door de Nederlandse overheid ontnomen wordt.

Bij de ingang van het debatcentrum De Rode Hoed aan de Keizersgracht in Amsterdam zullen we onze stem laten horen. Daar vindt die middag een debat plaats met deporteur Fred Teeven, Eduard Nazarski van Amnesty International en voormalige vluchteling Sander Terphuis. Terwijl ze met elkaar debatteren over de xenofobe stelling 'als de vreemdeling een gezicht krijgt' laten wij ze dat gezicht zien

We zullen demonstreren voor alle vluchtelingen in Nederland. Ook voor hen die niet zichtbaar zijn doordat ze vastzitten in detentiecentra of anoniem over straat zwerven. Wij geven deze mensen een gezicht die Teeven niet wil zien maar die net als elke Nederlander een menswaardig bestaan willen leiden om in vrijheid deel te nemen aan de samenleving

WIJ ZIJN HIER is een aktiegroep van voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen waarvan de meesten niet terug kunnen naar het land van herkomst. We zijn niet uitzetbaar hebben geen vrijheid van beweging en krijgen geen verblijfsvergunning. Elke basale mensenrecht wordt ons ontzegt maar sinds september 2012 laten we ons niet meer vertrappen en strijden we voor onze mensenrechten. We vragen aan Teeven de uitspraak van de Raad van Europa uit te voeren om mensen zonder papieren te voorzien in hun basisrechten als voedsel kleding en onderdak

* Wees solidair met vluchtelingen en doe mee! *

Zondag 9 februari demonstratie
De Rode Hoed
Keizersgracht 102 in Amsterdam
16.00 - 18.00

 

[English]

On february 9th WE ARE HERE, the action group of refugees in Amsterdam, will demonstrate for basic rights of refugees. We want the right to remain in the country with freedom of movement. We demand the access to health care and we want a dignified existence, which is now taken away from us by the Dutch government.

We will make our voices heard at the entrance of the debate centre De Rode Hoed, on the Keizersgracht in Amsterdam. At that time, a debate will take place there, with Fred Teeven, Eduard Nazarski of Amnesty International and former refugee Sander Terphuis. While they debate on the xenophobe hypothesis ‘When the refugee has a face’, we will show them that face

We will demonstrate for all refugees in the Netherlands, also for them who are in detention or homeless on the streets. We make these people visible. Teeven refuses to recognize their rights and our rights. Refugees should have the right to live like any dutch citizen

WE ARE HERE is an action group of refugees whose asylum was denied, but can not return to their country of origin. We can not be deported, have no freedom of movement and can not obtain a residence permit. Every fundamental human right has been denied but since september 2012 we stand up for our human rights. We ask Teeven to implement the decision of the Counsil of Europe to give undocumented immigrants shelter food and clothing

Show your solidarity with the refugees and join us!
Sunday february 9 we will demonstrate at De Rode Hoed, Keizersgracht 102 in Amsterdam
16:00 – 18:00

Categorie: