[Bustour] Solidariteit Met Opgesloten Vluchtelingen!

[English below]

We kennen allemaal de beelden van de ‘vluchtelingencrisis’: vluchtelingen die verdrinken in de Middellandse Zee, die langdurig vastzitten aan de grenzen van Europa, die doodvriezen in kampen in Griekenland door ontoereikende opvang.

De Europese Unie zet alles op alles om zoveel mogelijk vluchtelingen buiten de deur te houden. Ook Nederland is een steeds strenger vluchtelingenbeleid gaan voeren. Dit geldt net zo goed voor mensen die hier al zijn. Zo vinden er regelmatig uitzettingen naar volstrekt onveilige landen als Afghanistan en Irak plaats.

Voorafgaand aan een uitzetting worden vluchtelingen vaak opgesloten in één van de detentiecentra bij Rotterdam, Schiphol en Soesterberg (Kamp Zeist). De lengte van de detentie kan oplopen tot anderhalf jaar. In Soesterberg worden ook gezinnen met kinderen vastgehouden.

Wat ons betreft horen vluchtelingen niet opgesloten en uitgezet te worden. We willen de vluchtelingen die vastzitten in Soesterberg en Rotterdam dan ook een hart onder de riem steken. Op zaterdag 8 april organiseren we een bustour met solidariteitsdemonstraties bij deze detentiecentra.

4Freedom Of Movement is een nieuw initiatief van mensen die vinden dat er een radicale omslag in het vluchtelingenbeleid moet komen. Geen uitsluiting, opsluiting en uitzetting, maar opvang en hulp, en niet in de laatste plaats het wegnemen van de oorzaken die mensen dwingen te vluchten. Het is tenslotte de Westerse economische en militaire internationale politiek, vroeger en nu, die mensen ertoe noopt hun huis en familie te verlaten.

Praktisch

  • Aanmelden (graag met telnr) of meer info? Mail naar 4freedom@riseup.net - op de facebook-pagina 'Going' aanklikken is niet voldoende om je aan te melden!
  • Opstappen kan op Amsterdam Sloterdijk (10:00 uur) of Utrecht Centraal Station (11:45 uur)
  • Demonstratie bij Kamp Zeist 12:00-13:30 uur / demonstratie bij Detentiecentrum Rotterdam 15:45-17:00 uur
  • We vragen een vrijwillige bijdrage voor de kosten van de bus
  • Na afloop, vanaf 18:00 uur, is er een informele bijeenkomst met eten voor deelnemers om nader kennis te maken en informatie uit te wisselen. De Heuvel, Grote Kerkplein 5, Rotterdam.

Zie voor meer info: https://no-border.nl/

 

----

[English]

Saturday, April 8: Solidarity with detained refugees
Bus along detention centers Soesterberg and Rotterdam

We all know the images of the “refugee crisis”: refugees who drowned in the Mediterranean, who are stuck at the borders of Europe for a long time, who freeze to death in camps in Greece because of inadequate shelter.
The European Union does as much as possible to keep refugees out. The Netherlands also embarked upon an ever stricter refugee policy. This applies equally to people who are already here. Regularly, deportations take place to totally unsafe countries like Afghanistan and Iraq.

Prior to deportation refugees are often locked up in one of the detention centers in Rotterdam, Schiphol and Soesterberg (Kamp Zeist). In Soesterberg families with children are also being held.

As far as we are concerned refugees are not to be imprisoned and deported. So we want to show our support to the refugees who are imprisoned in Rotterdam and Soesterberg. On Saturday, April 8th, we organize a bus tour with solidarity demonstrations at these detention centers.

4Freedom Of Movement is a new initiative from people who believe that a radical change has to come in refugee policy. No exclusion, detention and deportation, but shelter and assistance, and not in the last place the removal of the causes that force people to flee. After all it is the Western economic and military international politics, past and present, which requires people to leave their homes and families.

Practical

  • Register (please with phone number) or more information? Mail to 4freedom@riseup.net; clicking on 'Going' on the Facebook-page isn't enough to register!
  • We ask a voluntary contribution to the cost of the bus
  • You can get on the bus at Amsterdam Sloterdijk Station (10:00 am) or Utrecht Central Station (Jaarbeurszijde; 11:45 am)
  • Demonstration at Kamp Zeist 13:00-14:30h / Demonstration at Detention Center Rotterdam 15:45-17:00h
  • Afterwards, 18:00 hrs, there is an informal meeting with food for participants to get to know eachother and share information. De Heuvel, Grote Kerkplein 5, Rotterdam.

See for more info: https://no-border.nl/

Categorie: