Boekpresentatie: Anarchisme - Een introductie; analyse van het heden en verleden, strategieën voor de toekomst

Op deze avond zal de eerste uitgave van de Vrije Bond worden gepresenteerd: het boek Anarchisme – een introductie; analyse van het heden en verleden, strategieën voor de toekomst. In deze presentatie zal de totstandkoming van het boekje worden toegelicht en een korte introductie op anarchisme worden gegeven aan de hand van deze nieuwe uitgave. Daarbij zullen we kijken hoe deze principes handvatten kunnen bieden voor maatschappijverandering.

Van de flaptekst:

De misvatting over organisatie is dat deze vaak gelijk wordt gesteld met leiding. En dus dat waar leiderschap ontbreekt, chaos en ordeloosheid zal regeren. Andersom geredeneerd moet dan, daar waar chaos en wanorde heerst, dit wel anarchie zijn.

We zouden echter kunnen stellen dat veel van de chaos en wanorde die we op het moment zien in de wereld, oorsprong vindt in juist de hiërarchische organisatie van de samenleving - waar de belangen van weinigen invloed hebben op de levens van velen.

Anarchisme staat niet voor de afwezigheid van organisatie, maar een andere vorm van organisatie. Het staat voor de organisatie van de samenleving doormiddel van vrijwillige en gelijkwaardige samenwerking. Waar de belangen, ideeën en aspiraties van allen tellen en niet slechts die van de machtigen.

“Vanuit het perspectief van de slaaf die in opstand komt, is macht zowel de orders van de baas als de gehoorzaamheid van de andere slaven die deze uitvoeren.”

 

Datum: 19 juni / Aanvang 20:00
Locatie: De Klinker, v. Broeckhuysenstr. 46, Nijmegen
Entree: gratis

Categorie: