[Amsterdam] Antikapitalistisch/Antiautoritair blok anti-TTIPactie

[Scroll down for English]

Antikapitalistisch/antiautoritair blok tegen TTIP, CETA en TISA 22 oktober
Facebook-oproep: https://www.facebook.com/events/985087378286524/

De verdragen TTIP, CETA en TISA staan helaas nog steeds op de rails. Het zal stevig duwen worden om ze van die rails af te krijgen. Gelukkig komt er weer actie, op 22 oktober. Die actie heeft omvang nodig, maar vooral ook scherpte. Het gaat niet om wat aanpassingen hier en daar. Effectieve strijd tegen TTIP, CETA en TISA is radicale strijd. Effectief tegen TTIP, CETA en TISA strijden betekent: botsen met het kapitaal, met de grote ondernemingen in wiens belang TTIP, CETA en TISA wordt doorgedrukt. Effectief tegen TTIP, CETA en TISA strijden betekent: botsen met de staat die het kapitaal helpt door dit verdrag er doorheen te duwen, achter de rug van bevolkingen, in het geheim. Daarom bij deze een oproep om dit gezichtspunt op de demonstratie tegen TTIP, CETA en TISA in Amsterdam zichtbaar en hoorbaar te maken in de vorm van een radicaal antikapitalistisch en anti-autoritair blok. Het idee is om als groep, voorzien van passende spandoeken, leuzen, vlaggen, pamfletten en dergelijke, aan de demonstratie deel te nemen. Zoals het er nu uitziet wordt er verzameld op het Museumplein waarbij wij zullen aansluiten. Het programma voor de dag is nog niet bekend, maar wij zullen er om 13.00 uur al zichtbaar staan met een spandoek “Sloop staat en kapitaal – de wereld = van ons allemaal” (zie foto op poster en Facebook-oproep).

We nodigen mensen nadrukkelijk uit om zelf met creatieve ideeën te komen om het blok zo sterk en effectief mogelijk te maken. We nodigen groepen uit om deze oproep te onderschrijven en verder te helpen verspreiden.

Dat kun je laten weten door ons te mailen: info@autonomenbrabant.nl
Ondersteunende groepen: Autonomen Brabant, Anarchistische Groep Eindhoven, Meer zon minder politie

Link naar het evenement van de Anti-TTIP/CETA/TISA demonstratie zelf: https://www.facebook.com/events/318202945199837/

Anticapitalist/antiauthoritarian bloc against TTIP, CETA and TISA 22 October
Facebook-call: https://www.facebook.com/events/985087378286524/

The TTIP, CETA and TISA treaties unfortunately are still on track. It will need a lot of pushing to get them off the rails. Fortunately, there will be action, on 22 October. This action needs to be big, but it needs to be sharp at least as much. This is not about some adaptastions here and there. Effectively struggle against TTIP, CETA and TISA means radical struggle. Fighting TTIP, CETA and TISA effectively means: clashing with capital, with the big corporations in whose interest TTIP, CETA and TISA is being pushed. Fighting TTIP, CETA and TISA effectively means clashing with the state which is helping capital pushing this treaty, behand the back of the population, in secret. Therefore, this call-out to push this point of view on the demonstration against TTIP, CETA and TISA on 22 of october in Amsterdam, in the form of a radical anticapitalist, antiauthoritarian bloc. The idea is to take part in the demonstration as a group, with banners, flags, slogans, leaflets and so on. We assemble on Museumplein itself, where the demonstration starts on 14.00 hour. A banner “Sloop staat en kapitaal – de wereld = van ons allemaal”, meaning “demolish state and capital – the world belongs to all of us” (see photo on poster and Facebook call-out)) wil serve as point of recognition.

We strongly invite people to come up with creative ideas to make the bloc as strong and effective as possible. Also, we invite gropups to support this call and help it spread. You can let us know by mailing us: info@autonomenbrabant.nl

Supporting groups: Autonomen Brabant, Anarchistische Groep Eindhoven, Meer zon minder politie

Link to the event of the Anti-TTIP/CETA/TISA demonstration itself: https://www.facebook.com/events/318202945199837/

Categorie: