6-12-2014 Demonstratie: De stad is van ons! De Vloek moet blijven!

*English below

Op zaterdag 6 december zal er een demonstratie plaatsvinden tegen de voorgenomen plannen van de gemeente Den Haag om vrijplaats De Vloek te ontruimen, en voor het behoud van vrijplaatsen in het algemeen

De gemeente Den Haag wil vrijplaats De Vloek in januari 2015 ontruimen en slopen omdat er een zeilcentrum moet komen. Plek voor Topzeilsport is er in de haven echter al genoeg maar toch moet De Vloek wijken voor het zoveelste prestige project waar niemand op zit te wachten. Ook in de gemeenteraad werd er geen stokje gestoken voor de prestigeplannen om nog een zeilcentrum te bouwen. Maar dit betekent niet het einde van de campagne. De gemeente beloofde een vervangend pand te gaan zoeken, maar de vraag is of dat pand er wel komt en of het dan ook betaalbaar is. Het unieke van de vrijplaats is juist dat de financiële druk op de projecten en initiatieven laag is waardoor er een vrijheid ontstaat om dingen tot ontplooiing te brengen, een vrijheid die ergens anders niet te vinden is. Maar de strijd gaat verder dan het behoud van De Vloek.

De actiecampagne gaat dan ook onverminderd door. Wij voeren niet alleen een strijd voor het behoud van De Vloek maar ook tegen de veryupping van de haven en de visie die de gemeente op stadsontwikkeling heeft. In heel Den Haag moeten mooie initiatieven die van onderop zijn ontstaan wijken voor yuppenprojecten. Maar het moet niet gaan om de belangen van projectontwikkelaars, maar om de mensen die in Den Haag wonen. De stad in van ons!

De Vloek werd 12 jaar geleden gekraakt en is uitgegroeid tot een onmisbare plek in de haven van Scheveningen waar allerlei non-profit initiatieven zich hebben kunnen ontwikkelen. Zo geeft de Vloek ruimte aan het biologisch-veganistisch restaurant “Water en Brood”, de concertzaal “de Piratenbar”, vele werkplaatsen, ateliers, woonruimtes en oefenruimtes voor bands. Alle dingen die gebeuren in de Vloek zijn opgezet en worden draaiende gehouden zonder subsidie en het pand wordt in eigen beheer gerund. Wekelijks komen honderden mensen af op de activiteiten van de Vloek.

Verzamelpunt: Kerkplein, Den Haag
Tijd: 15:00
Facebook event: https://www.facebook.com/events/1534358176808849/

Voor meer info; http://devloek.nl/ en https://nl-nl.facebook.com/devloek

-------------------------------------------------------------------------------------------------


6-12-2014 Demonstration: The City Belongs To Us! De Vloek Will Not Go!

Saturday December 6th, a demonstration will take place against the approved plans of the city of The Hague to evict social centre De Vloek, and for the preservation of squatted social centres in general.

The city of The Hague wants to evict and demolish De Vloek in January 2015 to make room for a sailing center. There is already enough space for sport sailing in the harbor, but De Vloek must nevertheless step aside for the latest prestigious real estate project which nobody is looking forward to.

Even though the plan to build a sailing center for the rich was not defeated in the city council, our campaign is still not over. The city promised to look for a replacement space for us, but the question remains whether this will happen or whether this space will be affordable. A unique quality of social centres is that financial pressure on projects and initiatives is low, allowing for more freedom for development; freedom that is difficult to find anywhere else. But our struggle extends beyond the preservation of De Vloek.

Our action campaign shall continue. Our struggle is not only to keep De Vloek, but also one against the “yuppification” of the harbor and the developmental visions of the municipality. Throughout The Hague, many beautiful initiatives organized from the bottom up have had to step aside for yuppie projects. Policy should not revolve around the interests of real estate developers, but around the people who live in The Hague. The city belongs to us!

De Vloek was squatted 12 years ago and has grown to be an essential locale in the harbor of Scheveningen, known for the diverse non-profit initiatives that have been able to develop there. De Vloek provides space for “Water en Brood”, an organic vegan restaurant, concert space “de Piratenbar”, many work spaces, studios, living spaces, and practice spaces for bands. Everything that happens in De Vloek is kept running without subsidies and the building is self-managed. Hundreds of people come weekly to participate in the various activities at De Vloek.

Meeting place: Kerkplein, Den Haag
Time: 15:00
Facebook event: https://www.facebook.com/events/1534358176808849/

See for more info; http://devloek.nl/ en https://nl-nl.facebook.com/devloek

Categorie: