1 mei - actie in Nijmegen

Vandaag worden in het kader van 1 mei - internationale dag van de arbeiders - in verschillende wijken in Nijmegen koffie, thee en flyers uitgedeeld. 1 mei is een dag waarop we extra aandacht besteden aan onze internationale en antinationale strijd voor een rechtvaardige en sociale samenleving en vieren we dat wij elkaar hierin vinden.

We maken vandaag ook van de gelegenheid gebruik om de onze nieuwe inBeweging - die in het teken staat van de internationale dag van de arbeid -  te presenteren en vandaag aan belangstellende uit te delen.

Op de flyers die we vandaag uitdelen staat de volgende tekst te lezen:

Wij vieren vandaag met jullie
1 mei de internationale dag van de arbeid

Wij zijn afwassers, zorgwerkers, studenten, winkelmedewerkers, werklozen, docenten, postbezorgers, scholieren, zzp-ers, kunstenaars, werkzoekende, hulpverleners en flexwerkers. En vandaag komen overal te wereld werkende mensen als ons op straat omdat zij, net als wij, weigeren langer zwijgend aan de zijlijn blijven staan!

Wij pikken het niet langer dat wij en onze collega's uitgebuit worden op ons werk terwijl anderen er met de winst vandoor gaan. We willen niet zwijgend toekijken hoe de staat de banken redt, maar het gewone mensen aan hun lot over laat. Wij komen in verweer tegen de afbraak van onze sociale verworvenheden en de uitholling van het sociale huurstelsel. En verzetten ons tegen de privatisering van publieke diensten en de directies die zichzelf miljoenen aan bonussen toekennen terwijl de werkers zich uit de naad werken. Waar er zogenaamd geen geld zou zijn voor onderwijs of goede zorg van ouderen en zieken!

1 mei is traditioneel de dag waarop wereldwijd werkers de staten op gaan om op te komen voor zichzelf en solidair te zijn met allen die strijden tegen uitsluiting, onderdrukking of uitbuiting. Wij zijn solidair met iedereen die werkt en uitgebuit wordt en met hen die hun inkomen verliezen en in de problemen komen, ongeacht of zij over de ‘juiste’ verblijfspapieren beschikken.

Wij willen niet (meer) wachten op de politiek die met schijnoplossingen komt en nog nooit een belofte waargemaakt heeft. Wij  organiseren ons zelf! Wij strijden voor een een vrije, solidaire samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn: vrouw, man, homo, hetero en alles daar tussen in. Een samenleving waarin iedereen vrij is om te gaan en te staan waar zij of hij wil!

Wij roepen iedereen op om zich te organiseren, om samen met ons in verzet te komen tegen onrecht  en mee te strijden voor een betere wereld!

Tags: 
Categorie: