Laat je stem horen, sluit je aan bij het studentenprotest den Haag!

De bezuinigingen in het onderwijs hakken er in en een breed verzet ontwikkeld zich in Europa (Frankrijk, Engeland, Italië, Turkije etc.) en de rest van de wereld. Aanstaande vrijdag 21 januari, zullen de studentenprotesten in Nederland tegen de bezuinigingen in het onderwijs ook weer een nieuwe impuls krijgen. Na een tijd van stilte worden er komende vrijdag meer dan 10.000 studenten verwacht en wellicht komt er veelvoud.

Wij van de Anarchistische Groep Nijmegen roepen iedereen op zich te organiseren, vrienden en familie mee te nemen, om samen naar den Haag te trekken en zich uit te spreken tegen de bezuinigingen en vooral ook voor een rechtvaardig onderwijs.

Wij demonstreren tegen de plannen van de regering om de studiefinanciering af te schaffen in de Master-fase; de 3000 euro boete die opgelegd wordt aan studenten met meer dan één jaar studievertraging; en de boete aan de instelling van desbetreffende langstudeerder en tegen de afschaffing van het recht van gratis openbaar vervoer.

De verwachting is dat er op het programma vele ‘prominenten’ zijn geprogrammeerd die ons wel even zullen vertellen hoe het allemaal zal moeten. Zij zullen ons wederom komen vertellen dat bezuinigingen op het onderwijs slecht zijn. Slecht voor o.a. de (kennis-)economie. In kenniseconomie worden wij als studenten enkel nog klaargestoomd voor een economie die gedreven wordt door winstoogmerk. Een onderwijs als ‘kenniseconomie’ dat van mensen verwacht zich te laten verstikken door extreem strakke doelen waardoor er geen ruimte meer is voor kritisch denken, sociale participatie, creativiteit en spontaniteit.

Wij hebben een geheel andere mening waar onderwijs voor moet dienen. Wij, studenten, afgestudeerden, arbeiders, werkelozen,  ouders en scholieren hebben geen interesse in verhalen van deze zogenaamde ‘prominenten’ die in ons een potentiële legitimatie zoeken voor hun beleid. Wij kunnen ons onderwijs zelf inrichten en organiseren naar eigen inzicht en behoeften. Wij kunnen hierbij de verdeling die geslagen is tussen MBO, HBO en de universiteiten doorbreken door onderwijs weer als een algemeen goed en recht te zien. Onderwijs met tot doel de behoeften en dromen van onszelf en die van onze gemeenschap te dienen. En niet de gecreëerde behoeften van de markt. Onderwijs dat tot doel heeft mensen sociaal te emanciperen, uit te de uitdagen en de mogelijkheid stelt een werkelijke bijdrage laat leveren aan ons bestaan, hier in Nederland en overal ter wereld.

Het Boekenblok - Onderwijs is onze bescherming

In navolging van de Kritische Studenten Utrecht (KSU) is er recentelijk tussen Arnhem en Nijmegen, in samenwerking met mensen van de AGN, een nieuw samenwerkingsverband tussen studenten ontstaan. Kritische Studenten Nijmegen Arnhem (KSNA). Hieronder hun manifest voor de demonstratie en een link naar hun website.

Kritische Studenten Nijmegen & Arnhem

Kritische studenten, wat zijn dat?

Kritische studenten Nijmegen & Arnhem bestaat uit mensen die streven naar een vrije en solidaire samenleving. Een samenleving waarin iedereen, ongeacht afkomst, gender, seksuele voorkeur of etniciteit zich vrij kan ontplooien en bewegen. Een wereld waarin ongelijkheid en onderdrukking minder worden, in plaats van meer en waarin het belang van de sterksten niet ten koste gaat van anderen.

Wij geloven dat het mogelijk is; een wereld die niet alleen maar gebaseerd is op winstbejag, consumentisme en groei, waar we op een verantwoorde manier omgaan met het milieu en welzijn eerlijk wordt verdeeld.

Hoe denken kritische studenten over onderwijs?

Vanuit het idee dat mensen gelijke kansen behoren te krijgen streven wij naar onderwijs voor eenieder die dat wil. Onderwijs is wat ons betreft geen economisch product met als voornaamste doel het versterken van ‘onze’ kenniseconomie. Zulks wijdverbreid concurrentie-denken werkt slechts in het voordeel van enkelen terwijl velen miljoenen er geen hap aan over houden.

Het opleidingsinstituut is geen fabriek: zij zou niet als doel moeten kennen kant en klare producten te bereiden, of de economie nog verder te versterken. Onderwijs en onderzoek zou gericht moeten zijn op het ontwikkelen van de samenleving, vrije ontplooiing van het individu, emancipatie en beschaving.

Wat doen kritische studenten?

Wij zullen ons concentreren op het omvormen van specifieke leeromgevingen tot een omgeving waarin dit doel zoveel mogelijk tot uiting komt. Dit betekent dat het een omgeving moet worden die voor eenieder toegankelijk is, een omgeving waar een ieder die er studeert, onderzoekt, werkt of op een andere manier leeft, invloed moet kunnen uitoefenen. Een radicaal democratische omgeving die zich niet richt op economisch gewin maar zich richt op het garanderen van een zekere kwaliteit van leven. In het concrete geval door het garanderen van een omgeving waarin prettig, op de manier zoals uiteengezet, geleerd, onderzocht, gewerkt en geleefd kan worden en waarin studenten en docenten zelf het lesaanbod bepalen.

Concreet zullen wij ons bezighouden met het opbouwen van een beweging, het delen van informatie en op een actieve en strijdbare manier misstanden aan de kaak stellen.

Hoe zijn kritische studenten georganiseerd?

kritische studenten Nijmegen & Arnhem zijn horizontaal georganiseerd. Dit betekent dat eenieder die onze basisideeën onderschrijft zich bij ons aan kan sluiten en zijn of haar inbreng kan leveren. We beslissen op basis van algemene consensus.

Wij willen zelf een actieve rol spelen in het creëren van onze omgeving. Deze wereld is niet van politici en bedrijven maar van ons allemaal samen!

Het programma voor de 21ste ziet er op het moment als volgt uit:

  • Walk out – Demonstratie vanaf de Haagse Hogeschool naar het Malieveld.
    Start: 11:30 Adres: Johanna Westerdijkplein (vlak achter station Den Haag – Holland Spoor (HS)) – Den Haag
  • Manifestatie – Manifestatie op het Malieveld
    Start: 12:30 Adres: Malieveld (vlak bij centraal station) – den Haag

Recent gerelateerd nieuws:

Debat 2de Kamer verstoort door studenten: http://www.indymedia.nl/nl/2011/01/73032.shtml

Bezetting service- en informatiecentrum Universiteit van Amsterdam (UvA): http://www.indymedia.nl/nl/2011/01/72979.shtml

Eerste landelijke protesten in Utrecht: http://studentenprotestutrecht.wordpress.com/2010/12/10/hbo-en-universit... en Nijmegen: http://www.anarchistischegroepnijmegen.nl/2010/12/10-12-studenten-eisen-...

Meer links:

Kritische Studenten Nijmegen Arnhem (KSNA):  http://ksnijmegenarnhem.wordpress.com/

Website Kritische Studenten Utrecht: http://kritischestudentenutrecht.wordpress.com/

Oproep Griekenland is Overal: http://griekenlandisoveral.wordpress.com/2011/01/19/de-strijd-van-studenten-is-een-strijd-van-ons-allen-the-struggle-of-students-is-a-struggle-of-all-of-us/

SOS-Amsterdam: http://sosamsterdam.wordpress.com/

Anarchistische Groep Nijmegen staat altijd open voor contact van mensen die aansluiting zoeken. Wij zijn o.a. te bereiken via onze contactpagina of op een van onze activiteiten.